1.Eerste consult

Op het moment dat je graag voor een eerste afspraak bij ons in de praktijk wilt komen kun je het contactformulier invullen (dit staat onder ‘Onze praktijk’) en ontvang je van ons een datumvoorstel via de mail. In deze mail vind je ook een vragenlijst. Door het invullen van deze lijst komen wij een aantal belangrijke dingen te weten die van invloed kunnen zijn op de orthodontische behandeling. Deze mag bij de eerste afspraak ingevuld worden ingeleverd bij de baliemedewerkster.

Nadat de baliemedewerkster de vragenlijst retour ontvangen heeft zal de assistente je komen halen en je naar de behandelstoel begeleiden. Vervolgens komt de behandelaar. Hij gaat je gebit observeren en zal de verdere gang van zaken uitleggen. Alles wordt vastgelegd in je patiëntenkaart.

In de meeste gevallen kan er na het eerste consult een vervolgafspraak gemaakt worden. Dit is een afspraak van 30 minuten voor het maken van gezichts-, mond- en röntgenfoto’s en gebitsafdrukken. Aan de hand hiervan kan de behandelaar een behandelplan opstellen dat bij de 3e afspraak besproken wordt.

share